Główną zaletą naszej firmy jest wysoka jakość wyrobów , którą uzyskujemy przez zastosowanie w procesie produkcji skomputeryzowanych systemów dozowania surowców , posiadających atesty techniczne i spełniających wymagania stawiane w polskich normach.

Produkujemy beton najwyższej jakości zgodnie z polskimi normami.

  • beton towarowy w klasach od B-7,5 do B-50
  • betony posadzkowe
  • zaprawy piaskowo-cementowe.

Do naszych wyrobów proponujemy różnego rodzaju dodatki:

  • przyspieszacze,
  • opóźniacze,
  • zimą środki mrozoodporne

Zautomatyzowany system odważania, dozowania, kontroli wilgotności i konsystencji pozwala na powtarzalną i wysokogatunkową produkcję betonu o takiej samej klasie i składzie materiałowym.