Vysokou kvalitu betonů  zaručujeme výrobou na moderním výrobním zařízení, počítačově řízeném což zaručuje   přesné dávkováním materiálů a  zaručeným technologickým postupem. Tak  naplňujeme všechny  požadavky polských norem.

Vyrábíme nejvyšší kvality betonu podle polských norem.

  • beton třídy B-7, 5 až B-50
  • betonové podlahy
  • písko-cementovou maltu.

U našich produktů, nabízíme různé typy přísad:

  • urychlovače,
    plastifikátory
    zimní přísady

Automatizovaný systém pro vážení, dávkování, regulaci vlhkosti a konzistenci umožňuje reprodukovatelnou a vysoce kvalitní výrobu betonu stejné třídy a stejného složení materiálu.